projekt8


Kwartał kamienic przy Grobla I w Gdańsku. 2015